Libanons overhengende katastrofer

Popular article

Jensehaugen, Jørgen (2023) Libanons overhengende katastrofer [Lebanons overhanging catastrophes], Panorama Nyheter. 13 October.

Libanons overhengende katastrofer

Libanon står og balanserer på klippekanten til en avgrunn det ikke er rustet til å tåle. Hvis Hizbollah drar landet med i krig vil det ha katastrofale konsekvenser på et land som allerede står i en dyp økonomisk og politisk krise.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙