Mektig støttespiller, ikke avmektig kritiker

Popular article

Jensehaugen, Jørgen (2023) Mektig støttespiller, ikke avmektig kritiker [Powerful supporter, not powerless critic], Aftenposten. 22 December.

Read the op-ed here (in Norwegian)

Det er kun målt mot presidenter som Donald Trump at Joe Biden fremstår som en som legger press på Israel.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙