De underkommuniserte drapene på journalister og FN-arbeidere i Gaza

Popular article

Jensehaugen, Jørgen (2024) De underkommuniserte drapene på journalister og FN-arbeidere i Gaza [Forgotten Victims: Gaza’s Journalists & UN Workers], Panorama Nyheter. 9 February.

De underkommuniserte drapene på journalister og FN-arbeidere i Gaza

Antallet drepte journalister og FN-ansatte i Gaza er langt høyere enn i alle andre kriger i moderne tid. Det må få mer oppmerksomhet.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙