I påvente av to sammenbrudd

Popular article

Jensehaugen, Jørgen (2023) I påvente av to sammenbrudd [Awaiting two collapses], Panorama Nyheter. 29 September.

I påvente av to sammenbrudd

På den israelsk okkuperte Vestbredden går utviklingen fra ett bunnivå til neste. Tostatsløsningen har blitt tilnærmet umulig å forestille seg, volden øker og den palestinske desperasjonen blir tydeligere og tydeligere. I Israel vinner de mest ekstreme kreftene frem. De er imot å dele landet og både bosettere og den israelske hæren tyr til stadig mer vold, husødeleggelser og bosettingsutvidelser.  I denne eksplosive konteksten er en av de viktigste strukturene for å ivareta et minimum av palestinernes velferd, UNRWA, i fare for å kollapse. Kollapser UNRWA, kan det ha katastrofale ringvirkninger som kan trekke med seg de palestinske selvstyremyndighetene (PA) i dragsuget.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙